Equisal Lintworm

Uit de mond van uw paard het resultaat!

De lintworm

Er zijn drie verschillende soorten lintwormen die paarden kunnen besmetten. De meest voorkomende lintworm in Nederland is Anoplocephala perfoliata.Deze lintworm is afgeplat van vorm en kan max. 8 cm lang en 1,5 cm breed worden.Het lichaam van de lintwormen bestaat uit segmenten (proglottiden). De kop heeft 4 zuignappen, waarmee de worm zich vast kan hechten aan de darmwand.


Levenscyclus

Lintworm hebben een zgn. indirecte levens-cyclus.Dit betekent dat de lintworm een tussengastheer nodig heeft om volwassen te worden. Geïnfecteerde paarden scheiden met de mest pakketjes met lintwormeitjes uit. De pakketjes breken open en vrijlevende grasmijtjes nemen de eitjes op. In dit grasmijtje ontwikkelen de lintwormeitjes zich tot een larfje. Paarden eten met het grazen ook deze besmette grasmijtjes op. In de darmen van het paard ontwikkelen de lintwormlarfjes zich binnen 6 – 10 weken tot volwassen lintwormen. Lintwormen leven vooral op de overgang van de dunne naar de dikke darm, dit is ook de plek waar ook de blinde darm uitmondt.


Elke volwassen worm heeft een groot aantal segmentjes, elk segmentje bevat mannelijke en vrouwelijk geslachtsorganen. Nieuwe segmentjes wordennet achter de kop van de worm gevormd, waarbij bestaande segmenten steeds verder naar achteren komen te liggen. Hoe verder het segment van de kop af ligt hoe rijper het segment.Als het rijpe segmentje het eind van de worm heeft bereikt is het volledig gevuld met eitjes en laat het 'pakketje' los.Als het segmentje oftewel het pakketje met de mest is uitgescheiden, barst het open waarbij de eitjes vrijkomen en de cylcus weer opnieuw kan beginnen.


Diagnostiek van lintworminfecties: niet met mestonderzoek

Doordat lintwormen de eitjes in pakketjes afzetten is mestonderzoek niet geschikt voor het aantonen van lintwormen. Soms vinden we lintwormeitjes met regulier mestonderzoek, maar dit zijn eigenlijk toevaltreffers. Het enige dat je dan mag concluderen is dat het paard lintwormen heeft. Aan de andere kant geldt, dat als er geen eitjes te zien zijn in de mest we niet kunnen stellen dat het paard geen lintwormen heeft. Doordat de lintworm de eitjes in pakketjes uitscheidt, is er ook geen verband tussen eventueel gevonden lintwormeitjes en de ernst van delintworminfectie. Zoals dat wel het geval is met de andere maagdarmwormen.


De nieuwe Equisal Lintworm test toont lintwormen aan op basis van de immuunreactie van het paard. Als er lintwormen aanwezig zijn, produceert het immuunsysteem (heel specifieke) antistoffen tegen lintworm in het speeksel. De EquiSal Lintworm test toont deze specifieke antistoffen aan. Er is daarbij een direct verband tussen de hoeveelheid antistoffen in het speeksel en de hoeveelheid aanwezige lintwormen.


Al enige jaren zijn er bloedtesten voor het aantonen van de antilichamen tegen lintwormen, maar deze zijn relatief duur en onhandig omdat een dierenarts bloed moet afnemen.

Bestel nu uw EquiSal Wormcheckkit