Equisal Lintworm

Uit de mond van uw paard het resultaat!

De Equisal Lintworm test

De test zelf

De EquiSal Lintworm test is een innovatieve test op speeksel, die aantoont of uw paard een schadelijke lintworminfectie heeft.

De afgelopen 2 jaar heeft het EquiSal team in Engeland deze test ontwikkeld. Het speeksel kan de paardeneigenaar zelf afnemen met de bijgeleverde swab, die verkleurd als voldoende speeksel is afgenomen. De Equisal Lintworm test meet de hoeveelheid specifieke antilichamen tegen lintworm. De test bestaat 2 onderdelen (zgn. ELISA’s) waarbij gecorrigeerd wordt voor de speekselproductie en het rantsoen van het betreffende paard. De resultaten van beide onderdelen van de test worden omgezet in een getal dat eenduidige gerelateerd is aan de hoeveelheid aanwezige lintwormen.

Let op: paarden mogen tenminste een half uur voordat het speekselmonster wordt afgenomen niets eten of drinken en geen arbeid verrichten.

Hoe nauwkeurig is de test?

De EquiSal Lintworm test is getest (gevalideerd), volgens de geldende richtlijnen.

Hiervoor zijn speeksel monsters van slachtpaarden gebruikt waarbij het aantal lintwormen in de darmen naderhand is geteld. De test maakt onderscheidt tussen paarden met géén, een milde en een (middel)zware besmettingen met lintworm.De drempelwaarde van 1 of meer lintwormen ligt tussen de waarde geen en milde besmetting. Ontwormen wordt aanbevolen voor elke lintwormbesmetting. De test maakt geen onderscheid tussen milde en (middel)zware besmettingen.

Het is bekend dat een lintworminfectie metmeer dan 20 lintwormen ziekte verwekkend zijn, er is echter geen bewijs dat lagere lintworminfecties niet behandeld hoeven worden. Daarom wordt op dit moment geadviseerd om bij elke lintworm besmetting te behandelen.

De validatie van de EquiSal test toont aan dat:


  • De EquiSal Lintworm test vrijwel alle paarden met een lintworminfectie positief. Enkele paarden met een paar lintwormen, werden (onterecht) negatief getest. Echter het aantal aanwezige lintwormen bij deze paarden was altijd minder dan 20!

  • De EquiSal Lintworm test, identificeert alle paarden met een schadelijke lintworminfectie. De EquiSal Lintworm test is dus uitermate geschikt voor het aantonen van paarden die een lintwormbehandeling nodig hebben. En daar gaat het om.


De stabiliteit van de bewaarvloeistof

De speciale bewaarvloeistof is samen met een humaan diagnostisch laboratorium, gespecialiseerd in speekseltesten, ontwikkeld. De stabiliteit van de bewaarvloeistof is uitvoerig getest. De speekselmonsters kunnen dan ook zonder problemen met de post naar het laboratorium verstuurd worden. Het speekselmonster is tenminste 3 weken stabiel in de bewaarvloeistof.

Hoeveel paarden hebben nu een schadelijke lintworminfectie?

De eerste resultaten met de EquiSal Lintworm test laten zien dat rond 30% van de geteste paarden behandeld moeten worden. Dit betekent ook dat 70% van de paarden die anders een standaard lintworm behandeling ("blinde behandeling") zouden hebben gekregen deze eigenlijk niet nodig hadden.
De EquiSal test is ook op een stoeterij getest, waar al regelmatig mestonderzoeken werden uitgevoerd. Hier bleek slechts 12% van de paarden een schadelijke lintworminfectie bij zich te dragen, 1 op de 8!

Kunnen we altijd de test uitvoeren?

Wij adviseren dat het paard in de voorgaande 4 maanden geen lintworm behandeling heeft ontvangen. Bij aarzeling over het tijdstip waarop u het speekselmonster wil nemen, kunt u ons altijd contacteren.

Hoe vaak moeten we testen met de EquiSal Lintworm test?

Wij adviseren om 2 maal per jaar te testen voor lintworm. De beste tijden hiervoor zijn eind herfst en eind winter/begin lente.

Bestel nu uw EquiSal Wormcheckkit